Natura

diumenge, 27 d’abril de 2008

PEDRA EN SEC

PEDRA EN SEC.

CONSTRUCCIONS DE PEDRA EN SEC.

Al Pais Vasc : ARKAITZ

En euskera , la paraula -
arkaitz- té el significat de "peña, roca grande".

Si arkaitz en euskera es "roca gran" se suposa que l'arrel es
arka, essent -itz una especie de sufix molt posterior.
Les primeres construccions de pedra son els
megalits, anomenats arquess en molts de llocs.

Per aquesta raó el material pogué passar a designar la construcció per un process de
metonimia o sinécdoque, molt important a l'hora de formar nous significats que acaben convertin-se en noves paraules.

La
toponimia dels megalits es significativa: Chao da Arca, Pedra da Arca (redundant), Petrarca (Italia).

Que aixó ha tingut que ser així, arca = piedra > construcció de pedra, ho demostra també el nom dels traballadors de la pedra "
arguinas" (canters).
En Galicia hi ha una manera de parlar d'aquest gremi que s'anomena parlar dels
arguines "verbo dos arguinas".

Llavors d' arca (pedra) surt també el nom dels que la traballen.

Del significat
arca = construcció de pedra / megalit, es va passar a restringir més el significat quedant-se en la forma de la construcció, una especie de caixa, d'aquí la idea d'arca com a recipient, sense que importe el material.

També s'anomenen
arques o arquetes les contruccions de pedra per a l'aigua.

També s'anomenaren
arques les contruccions de pedra, de edificis ubicat per raons estratégiques en montícles que van adquerir per metonimia el mateix nom.

Va ser en l'Occident d'Europa on es desenvolupa per primera vegada la construcció de megalits (arques) fets amb pedra (
arca) lo lógic es pensar en una difusió des de Occident, incompatible amb la tesis indoeuropea que diu que que l'origen de dita paraula prové d'Orient.

A Navarra: TXABOLES.

Les txaboles o cabanes de pastoreig

Eren construccions de pedra que els pastors habitaben cada tardor, fins que arribaven les primeres neus.

Les Txabolas de pastors eren construccions, sencilles que eren usades per
pastors i carboners en determinades époques de l'any.

Les txaboles de pastor de Gorbeia presenten característiques i diferencies amb
respecte a les altres montanyes de Euskal Herria, por la qual cosa s'anomenen “Txabolas tipus Gorbeia”.

Corrals

Construccions realiztades en pedra i sense argamasa usades per a munyir, esquilar i per a que pareixquen els animals.

Cochiquera
Construcció on es guarien els porcs, que s'engreixaven amb el suero sobrant de la let d' ovella.

Plataformes de carboners

Plataformes circulars de pedra sobre les que se montaben les piras de
fusta (txondorra) per a l' elaboració del carbó.

A Castellà la Manxa: BOMBO

Es coneix com a Bombo a una contrucció rural feta especialment per allotjar els llauradors i els seus animals i estris per a llaurars.

Rep aquesta denominació en la localitat de Tomelloso (Ciudad Real) (La Manxa, Espanya) així com en Socuéllamos, en El Provencio y en els seus voltants.

Aquesta construcció servia com a refugi dels treballador del camp durant l'época de les feines agrícoles. En molts casos era la vivenda per a tot l'any , en altres casos tan sols per a unes poques semanes.

Un bombo es una construcció de planta circular o elíptica. Es construiex amb una falsa cúpula, per aproximació de filades de "lloses" , roques planes, llises i poc groixudes, tot aixó sense emprar argamasa. Tenen un interior ampli; tenen cuina i llar de foc, llits amb base de pedra i menjadora per als animals.

"Chozos"

Construccions circulars basades en las antigues construcions celtes i que amb el temps van perviure a través dels pastors de la vall de Jerte.