Natura

diumenge, 27 d’abril de 2008

PEDRA EN SEC

PEDRA EN SEC.

CONSTRUCCIONS DE PEDRA EN SEC.

Al Pais Vasc : ARKAITZ

En euskera , la paraula -
arkaitz- té el significat de "peña, roca grande".

Si arkaitz en euskera es "roca gran" se suposa que l'arrel es
arka, essent -itz una especie de sufix molt posterior.
Les primeres construccions de pedra son els
megalits, anomenats arquess en molts de llocs.

Per aquesta raó el material pogué passar a designar la construcció per un process de
metonimia o sinécdoque, molt important a l'hora de formar nous significats que acaben convertin-se en noves paraules.

La
toponimia dels megalits es significativa: Chao da Arca, Pedra da Arca (redundant), Petrarca (Italia).

Que aixó ha tingut que ser així, arca = piedra > construcció de pedra, ho demostra també el nom dels traballadors de la pedra "
arguinas" (canters).
En Galicia hi ha una manera de parlar d'aquest gremi que s'anomena parlar dels
arguines "verbo dos arguinas".

Llavors d' arca (pedra) surt també el nom dels que la traballen.

Del significat
arca = construcció de pedra / megalit, es va passar a restringir més el significat quedant-se en la forma de la construcció, una especie de caixa, d'aquí la idea d'arca com a recipient, sense que importe el material.

També s'anomenen
arques o arquetes les contruccions de pedra per a l'aigua.

També s'anomenaren
arques les contruccions de pedra, de edificis ubicat per raons estratégiques en montícles que van adquerir per metonimia el mateix nom.

Va ser en l'Occident d'Europa on es desenvolupa per primera vegada la construcció de megalits (arques) fets amb pedra (
arca) lo lógic es pensar en una difusió des de Occident, incompatible amb la tesis indoeuropea que diu que que l'origen de dita paraula prové d'Orient.

A Navarra: TXABOLES.

Les txaboles o cabanes de pastoreig

Eren construccions de pedra que els pastors habitaben cada tardor, fins que arribaven les primeres neus.

Les Txabolas de pastors eren construccions, sencilles que eren usades per
pastors i carboners en determinades époques de l'any.

Les txaboles de pastor de Gorbeia presenten característiques i diferencies amb
respecte a les altres montanyes de Euskal Herria, por la qual cosa s'anomenen “Txabolas tipus Gorbeia”.

Corrals

Construccions realiztades en pedra i sense argamasa usades per a munyir, esquilar i per a que pareixquen els animals.

Cochiquera
Construcció on es guarien els porcs, que s'engreixaven amb el suero sobrant de la let d' ovella.

Plataformes de carboners

Plataformes circulars de pedra sobre les que se montaben les piras de
fusta (txondorra) per a l' elaboració del carbó.

A Castellà la Manxa: BOMBO

Es coneix com a Bombo a una contrucció rural feta especialment per allotjar els llauradors i els seus animals i estris per a llaurars.

Rep aquesta denominació en la localitat de Tomelloso (Ciudad Real) (La Manxa, Espanya) així com en Socuéllamos, en El Provencio y en els seus voltants.

Aquesta construcció servia com a refugi dels treballador del camp durant l'época de les feines agrícoles. En molts casos era la vivenda per a tot l'any , en altres casos tan sols per a unes poques semanes.

Un bombo es una construcció de planta circular o elíptica. Es construiex amb una falsa cúpula, per aproximació de filades de "lloses" , roques planes, llises i poc groixudes, tot aixó sense emprar argamasa. Tenen un interior ampli; tenen cuina i llar de foc, llits amb base de pedra i menjadora per als animals.

"Chozos"

Construccions circulars basades en las antigues construcions celtes i que amb el temps van perviure a través dels pastors de la vall de Jerte.Transmissió de Radioactivitat a l'aigua

Transmissió de Radioactivitat a l’Aigua.

Intrusió de partícules microscòpiques a través dels filtres.

Tot filtrat de partícules té un llindar mínim, corresponent al tamany de porus del filtre. Però justament per sota d'aquest tamany de porus segueixen passant partícules (per exemple les inferiors a una micra, incloses les radioactives). Resulta obvi que el Cobalt 60 generat per la central nuclear té un tamany prou petit (de l’ordre de milionèsimes de mil·límetres) com per ser dispersat per l’aire i transportat pel corrent del riu.

Dissolució de ions de Cobalt 60 a l’aigua del riu Ebre.

El Cobalt 59 estable (al igual que el seu isòtop radioactiu Cobalt-60) no existeix només en forma metàl·lica sòlida, sinó que es pot trobar dissolt a l'aigua en forma de ió. De fet, el Cobalt 59 estable és un element que es troba de forma natural en sòls i rius en petites concentracions (i també als éssers vius, o­n forma part de la Vitamina B12). És raonable pensar doncs que el Cobalt-60 també pot viatjar com el Cobalt estable, dissolt per sòls i rius, i arribar directament a la cadena alimentària humana.

Generació de radicals lliures a l’aigua del riu Ebre per radiòlisi

L'aigua reacciona davant de l'isòtop radioactiu Cobalt-60, ja que aquest emet radiacions gamma que provoquen un fenomen anomenat "radiòlisi de l'aigua". La radiòlisi provocada per les radiacions gamma descomposa l'aigua i genera radicals lliures (radical oxigen, superòxid, peròxid, ...), els quals són molt reactius i poden seguir donant radicals fins que "topen" amb una altra molècula que fa de diana (i que queda alterada). El fenomen és complex, però la conclusió és que els radicals lliures generats pel Cobalt-60 poden viatjar amb l'aigua (inclosa la potable).